Läkare

Specialist i allmänmedicin

Charlotta Hallhagen

Jaana Kallvikbacka

Jan Austern

Johan Malmberg

Julia Hahn

ST-läkare

Klas Nordenskiöld

Raghad Naima

Sandip Roy

Studieledig

Legitimerad läkare

Emma Dahlberg

Sarah Peter